Pages Menu
Categories Menu

Huisregels


Afwezigheid

Wanneer de dansdocent afwezig is, zorgt deze voor vervanging en/of een andere oplossing in overleg met de bestuursvoorzitter.

Wanneer een lid niet aanwezig kan zijn op de les, dient deze 2 uur van tevoren telefonisch te worden afgemeld bij de betreffende dansdocent.

– Dana Straten (06 – 15144657)
– Christel Koolen (06 – 42557386)
– Birgit van Gerven (06 – 10660361)
– Renee Eisma (06 – 37479460)

Deuren

Tijdens de les blijft de deur van de danszaal gesloten.
Wanneer de lesgevende dansdocent de deur open zet, mogen leden van de volgende groep en/of ouders de zaal betreden, mits zij de les niet verstoren en aan de kant van de zaal blijven staan.

Eten, drinken, toilet en pauze
Vanwege veiligheidsredenen mogen de leden geen snoep tijdens de les in de mond hebben, dus ook geen kauwgum (je gaat trouwens uit de maat dansen als je kauwgum in je mond hebt!). Wanneer de dansdocent aangeeft dat de leden pauze hebben, mogen zij in de kleedkamer wat drinken. Er mag ten alle tijden geen eten en drinken in de danszaal komen! (voor verjaardagsfeestjes wordt hier onder toezicht van de dansdocent een uitzondering voor gemaakt). De leden mogen tijdens de les naar de toilet op voorwaarde dat dit vooraf bij de dansdocent gemeld is (vanwege veiligheidsredenen).

Kijkdagen
Tijdens de reguliere les mogen ouders niet blijven kijken, omdat dit de kinderen kan beïnvloeden tijdens de dansles. Een aantal keer per jaar worden de lessen opengesteld voor ouders. De vereniging maakt dit tijdig kenbaar bij de ouder(s)/verzorger(s).

Kleding en schoenen
Zorg dat je kleding draagt waarin jij je prettig voelt, maar ook waar je goed in kan bewegen. Dit kan een balletpakje met maillot en balletschoentjes zijn, maar ook een legging met een tshirt en jazzballetschoenen of danssneakers kan. In de balletzaal van Sporthal de Weijer mogen geen schoenen gedragen worden die ook buiten gedragen worden. Ook mogen de schoenen geen zwarte strepen op de vloer achterlaten.

Kleedkamer
Alle leden van Jazzballetvereniging Danzz Neota mogen gebruik maken van de kleedkamer. Zorg er met zijn allen voor dat deze netjes blijft en spullen niet door elkaar raken. De dansdocent mag de les stilleggen om de kleedkamer naar behoren in orde te maken, uit positief oogpunt voor de volgende groep.

Wanneer er spullen blijven liggen, worden deze na het laatste lesuur van die dag door de dansdocent opgeborgen en kan het lid deze de volgende week ophalen. Mocht het voorkomen dat vergeten spullen niet worden opgehaald, dan kan de dansdocent dit aanbieden tijdens een van de lessen. Na een bepaalde periode worden deze spullen weggegooid. Jazzballetvereniging Danzz Neota kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van eigendommen in de kleedkamer.

Lesopbouw
Iedere les begint met een mondelinge opening door de dansdocent en daarbij worden de leden gecheckt op aanwezigheid. De les bestaat uit een warming-up, de kern, een cooling-down en eventueel stretches. In de kern wordt er gewerkt aan de dans, maar worden ook technieken aangeleerd en oefeningen gedaan. Alle onderdelen van de les zijn aangepast op de belevingswereld en het niveau van de groep.